LOGO_RAVA

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า มีดังต่อไปนี้:

  1. สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต, สินค้าหมดอายุ, สินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ, สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง
  2. สินค้าที่ทำการเปลี่ยน/คืนนั้นจะต้องอยู่ในสภาพไม่เคยเปิดใช้ พร้อมอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ และจะต้องแนบใบกำกับสินค้า (Invoice) เพื่อดำเนินการขอเปลี่ยน/คืนสินค้าด้วย
  3. การเปลี่ยน/คืนสินค้าต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 099-442-4928 เพื่อแจ้งความประสงค์ โดยทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำตามเงื่อนไขการขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

การดำเนินการคืนสินค้า

  1. ข้อมูลในการติดต่อของลูกค้า
  2. รายละเอียดสินค้า

            – ประเภทสินค้าและจำนวนที่สั่งซื้อ

            – หมายเลข Tracking number ของพัสดุ

  1. รายละเอียดของปัญหาที่พบ
  2. เอกสารที่ใช้ในประกอบในการส่งคืนสินค้า

            – ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง

            – สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเงินสด)

            – สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

การคืนเงิน

รูปแบบการชำระสินค้า

วิธีการคืนเงิน

ระยะเวลาการคืนเงิน (วัน)

1. บัตรเครดิต

คืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต

ภายใน 15-30 วัน

2. เก็บเงินปลายทาง (COD)

โอนเงินคืนเข้าบัญชีผ่านธนาคาร

ภายใน 15-30 วัน

3. ชำระเงินผ่าน ATM ธนาคาร

โอนเงินคืนเข้าบัญชีผ่านธนาคาร

ภายใน 15-30 วัน

 

บริษัท พีเคแอล มัลติมีเดีย (จำกัด)
สาขา ซอยอารีย์
8/226 ซ.อารีย์ 1 ถ.พหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพ 10400 | ประเทศไทย


ravathailand
@rava

โทร. 099 442 4928